Leerlingenraad

De leerlingenraad

In het project van onze school willen we de leerlingen actief betrekken bij het brede scala van het schoolgebeuren. We willen hen niet alleen laten meedenken en meepraten, maar hen ook leren om problemen aan te kaarten en erover te discussiëren. Uiteraard willen we ook dat ze voorstellen doen, activiteiten organiseren, en zelf ondervinden wat realistisch is en wat haalbaar is. De leerlingenraad bestaat uit telkens 2 leerlingen uit L5 en L6, die maandelijks samenkomen met de directeur. Bij aanvang van elk schooljaar kunnen de leerlingen zich kandidaat stellen. De verkiezing gebeurt door stemming binnen de klas, waaraan de leerkracht niet mag deelnemen. De verkozen leerling met de meeste stemmen wordt aangeduid als voorzitter,  de tweede verkozene wordt aangeduid als secretaris. Beide leerlingen spreken in de leerlingenraad in de naam van heel hun klasgroep. Indien nodig kunnen zij de lagere klassen raadplegen in overleg met de respectievelijke klasleerkrachten. De leerlingenraad komt samen op de derde dinsdag van de maand, van 13 tot 13.30u. De secretaris beheert de agenda en maakt na elke vergadering het verslag op, dat wordt uitgehangen in de klas. De agenda wordt mee bepaald door alle leerlingen van de klas, die agendapunten kunnen aanbrengen via de ideeënbus in de klas.