Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. Samen met De Hazelaar in Antwerpen (enkel een kleuterafdeling) hoort de vestiging in Brasschaat tot de vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil, die in totaal ongeveer 250 gesubsidieerde leerlingen telt. Voor de beide vestigingen is de vzw Yggdrasil het overkoepelende schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het overkoepelend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan één integraal directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds april 2018 leidt Leen Schillemans als fulltime directeur zowel De Wingerd als De Hazelaar.

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:

Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Deborah Janssens (secretaris), Lore Dziwak, Isha Van Ginneken

Personeel van De Hazelaar: Loes Janssens, Elvira Hillesum

Ouders van De Wingerd: Tim Van den Heuvel (ad interim voorzitter), Andrea Kleine Punte, Rudi Mertens, Keije Van Hoorick (waarnemend penningmeester)

Ouders van De Hazelaar: Ion Petrescu, Pauline Driesen

Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.

De Oudervereniging

Naast het overkoepelend bestuur door de vzw Yggdrasil hebben zowel De Wingerd als De Hazelaar elk een eigen vzw die instaat voor de fondsenwerving voor de vestiging en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van de vestiging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature vervangingsopdracht kleuterschool De Hazelaar

Steinerschool de Hazelaar is een kleine vestiging van Steinerschool Yggdrasil en heeft slechts 2 kleuterklassen. In een klein team wordt er nauw samengewerkt om het reilen en zeilen van de vestiging te kunnen verzekeren. Een goede samenwerking met collega’s en ouders is zowel voor de kinderen als voor de school erg belangrijk. Meer informatie vind je op www.steinerschooldehazelaar.be.
 
V.R.S. Yggdrasil zoekt een kleuterleerkracht (m/v/x) voor kleuterschool De Hazelaar in Antwerpen. Dit vanaf 06/01/2020 en alvast tot en met 21/02/2020.
 
Heb je ervaring in de Steinerpedagogie?
Heb je een open blik voor de noden van de kinderen?
Kan je zelfstandig werken, omgeven door een warm team?
Aarzel dan niet om in je pen te kruipen en stuur je brief naar ons op!
 
Wat is de opdracht?
Je krijgt een opdracht van min. 12/24 naast een andere klasleerkracht die halftijds werkt.
 
Waar?
Vestiging De Hazelaar, Lange Lozanastraat 117 in Antwerpen
 
Wat verwachten wij van u?
Je hebt een subsidieerbaar diploma (bij voorkeur diploma kleuteronderwijzer).
Je staat open voor bijscholing in verband met de pedagogie.
Je kan zelfstandig een klas leiden.
Je bent goed in samenwerken met collega’s en ouders.
 
Geïnteresseerd? Mail je motivatiebrief en cv naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 03/01/2020.

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.

Geen Vacatures

In steinerschool De Wingerd zijn er op dit moment geen vacatures.