Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. Samen met De Hazelaar in Antwerpen (enkel een kleuterafdeling) hoort de vestiging in Brasschaat tot de vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil, die in totaal ongeveer 250 gesubsidieerde leerlingen telt. Voor de beide vestigingen is de vzw Yggdrasil het overkoepelende schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het overkoepelend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan één integraal directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds april 2018 leidt Leen Schillemans als fulltime directeur zowel De Wingerd als De Hazelaar.

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:

Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Deborah Janssens (secretaris), Lore Dziwak, Isha Van Ginneken

Personeel van De Hazelaar: Loes Janssens, Elvira Hillesum

Ouders van De Wingerd: Tim Van den Heuvel (ad interim voorzitter), Andrea Kleine Punte, Rudi Mertens, Keije Van Hoorick (waarnemend penningmeester)

Ouders van De Hazelaar: Ion Petrescu, Pauline Driesen

Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.

De Oudervereniging

Naast het overkoepelend bestuur door de vzw Yggdrasil hebben zowel De Wingerd als De Hazelaar elk een eigen vzw die instaat voor de fondsenwerving voor de vestiging en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van de vestiging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature leerkracht kleuterturnen

Leraar Lichamelijke Opvoeding gezocht

Functieomschrijving

Je geeft les lichamelijke opvoeding aan kleuters van 2.5 tot 6 jaar, dinsdagvoormiddag en donderdag.

Profiel

Je beschikt over:

 • interesse in de steinerpedagogie
 • een subsidieerbaar diploma, kleuteronderwijzer of leerkracht LO
 • de bereidheid tot terugblik op het werk (zelfstandig en met begeleiding) en tot het volgen van nascholing

Persoonsgebonden competenties

 • Kindgericht bewustzijn
 • Geduldig
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Flexibel zijn
 • Kunnen plannen

Aanbod

 • Een warme, gezellige school in een groene omgeving
 • Een inspirerende werkplek met enthousiaste collega's
 • Verloning volgens barema onderwijs.
 • Je krijgt een tijdelijk contract tot en met einde schooljaar voor een tewerkstelling van 9/24, met mogelijkheid tot verlenging

Plaats tewerkstelling

Zo snel mogelijk en uiterlijk 7 februari aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 7, 10 of 11 februari.

De Wingerd

Zwemdoklei 3

2930 Brasschaat

03/665.41.90

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.