Nieuws

Inschrijvingen schooljaar 2024 - 2025

Wenst u uw kind in te schrijven in onze school, contacteer ons dan eerst via het kennismakingsformulier.

Ook voor het komende schooljaar zijn de plaatsen beperkt bij ons op school. Daarom zijn wij verplicht om via een digitaal aanmeldsysteem te werken. 

Aantal vrije plaatsen

Aangezien wij onze leerlingen alle kansen willen geven en hen een gegarandeerde schoolloopbaan moeten bieden, schatten wij het aantal vrije plaatsen in de kleuterschool initieel erg laag in. Wij voorzien namelijk in veel gevallen plaatsen voor leerlingen in hun huidige klas en indien van toepassing ook in hun mogelijke toekomstige klas. Dit geeft uiteraard een vertekend beeld. Later op het schooljaar wordt namelijk wel duidelijk wie er rijp is om van klas te veranderen en dan komen er dus plaatsen vrij die wij op het moment van openstelling van de plaatsen (januari) nog niet kunnen voorspellen en/of vrijgeven. Het loont daarom steeds de moeite om uw kind aan te melden zodat u op onze wachtlijst komt te staan. Zo kunnen wij u contacteren wanneer er meer duidelijkheid is en de bijkomende vrije plaatsen gekend zijn.

Voor de kleuterschool kan u kinderen aanmelden voor volgende geboortejaren: 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022

Vrije plaatsen bij de start van de aanmeldperiode voor schooljaar 2024 2025

°2022: 5 vacante plaatsen             capaciteit: 5  

°2021: 1 vacante plaats                  capaciteit: 16

°2020: 1 vacante plaats                  capaciteit: 15

°2019 (incl °2018): 0 vacante plaatsen capaciteit: 24

L1: vacante plaatsen: 1 plaatsen      capaciteit: 24   

L2: vacante plaatsen: 2 plaatsen      capaciteit: 22

L3: vacante plaatsen: 0 plaatsen      capaciteit: 23

L4: vacante plaatsen: 0 plaatsen      capaciteit: 23

L5: vacante plaatsen: 1 plaats         capaciteit: 22

L6: vacante plaatsen: 2 plaatsen      capaciteit: 23

Aanmelden

Is uw kind geboren in 2022 of vroeger en wenst u op onze school in te schrijven dan moet u tussen 27 februari (vanaf 12u) en 19 maart (tot 12u) uw kind aanmelden via https://brasschaat.aanmelden.in/

Je meldt eerst je kind aan via het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente, daarna wordt op basis van voorkeur en op basis van afstand tussen domicillieadres en schooladres een volgorde bepaald. Met een melding van de gemeente van gunstige rangschikking kan je dan op afspraak bij ons op het onthaal inschrijven.

Opgelet: ook kinderen die geboren zijn in 2022 en die pas op 1 september 2025 (schooljaar 2025-2026) naar school gaan meld je aan.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Broers en zussen van kinderen die schoollopen op de school van keuze en kinderen van personeelsleden hebben voorrang.

Een plaats wordt toegewezen als volgt:

  1. schoolkeuze
  2. wandelafstand van het adres waar het kind is ingeschreven in het rijksregister (domicilieadres) tot het officiële adres van de school
  3. lottrekking (bij gelijke afstand)

Inschrijven

Ouders ontvangen ten laatste 19 april via de gemeente een bericht van toewijzing of van weigering op basis van capaciteit.

Tussen 22 april en 13 mei contacteren wij alle ouders van kindjes voor wie er een plaatsje op onze school is om een afspraak te maken over het effectief inschrijven.

Vanaf 23 mei start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die voordien nog niet werden aangemeld.

Ouders van kinderen met een ongunstig gerangschikte aanmeldingen ontvingen een melding niet gerealiseerde inschrijving en staan op de wachtlijst. Zij worden eerst gecontacteerd door de school indien er alsnog een plaats vrijkomt en kunnen dan vanaf 23 mei alsnog komen inschrijven.

Instappen

Peuters moeten steeds minimaal 2,5 jaar oud zijn en kunnen dan ten vroegste instappen vanaf de eerstvolgende instapdatum. 

De vroegste instapdatum berekenen kan via de website van het Ministerie van Onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/ 

Gouden tip

Steeds aanmelden ook als er weinig tot geen plaatsen vrij werden gegeven!

Algemene vragen over het inschrijvingsdecreet?

De koepel van ouderverenigingen van het vrij gesubsidieerde onderwijs maakte een informatief filmpje waar de veel voorkomende algemene vragen over het inschrijvingsdecreet in beantwoord worden. Klik hier