Inschrijven in kleuter of lagere school

Inschrijven in kleuter of lagere school

Lagere school

Het gelijke onderwijskansendecreet geeft alle ouders het recht hun kind in te schrijven in een school naar hun keuze. De leerling moet echter aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en de juiste leeftijd hebben om in te stappen. De ouders, en vanaf 12 jaar ook de leerling zelf, moeten instemmen met het pedagogische project en het schoolreglement. Zesjarige leerlingen mogen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige basisschool als ze het schooljaar voordien minimaal 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben (effectieve aanwezigheid) of geslaagd zijn in een taaltest bij het CLB. Dat geldt ook voor de overstap van onze eigen kleuterklas naar onze eerste klas. De inschrijving van een zesjarige voor de eerste klas is dus voorwaardelijk. Dit geldt niet voor zevenjarige leerlingen.

Kleuterschool

De school organiseert tijdens het schooljaar meerdere infoavonden over de steinerpedagogie. Op deze avond krijgt u heel wat praktische informatie over de werking van de school, terwijl u ook uitgebreid de kans krijgt om vragen te stellen. 

Enkele voorwaarden en bepalingen

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat. 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

•De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

•De 1ste schooldag van februari

•De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 

Elke instap wordt vastgelegd in overleg tussen ouders en klasleerkracht.

Kinderen van personeelsleden en leden van eenzelfde leefentiteit (broers-zussen) krijgen voorrang tot inschrijving, conform de wettelijke regelgeving hieromtrent.

Inschrijven, inlopen en instappen

De administratieve inschrijving gebeurt normaal op het onthaal door minstens één van de ouders (of de wettelijke voogd). Breng steeds Kids-ID of SIS-kaart mee! Voordat uw kind werkelijk start in de klas kan het op een aangename wijze kennismaken met de kleuterjuf en de klas. U, als ouder, bent dan samen met uw kind welkom in de klas voor een echte eerste kennismaking. De werkelijke instap in de klas vindt plaats op het door u en de leerkracht overeengekomen moment. Vaak wordt er gekozen - indien dit praktisch mogelijk is en ook opportuun voor het kind - om geleidelijk te starten, bijvoorbeeld met 3 halve dagen per week.