Waarom doen we wat we doen?

Een ontmoeting met onze pedagogie

U bent om een of andere reden bij onze steinerschool beland.
Maar wat was die reden ook al weer? Waarom doen wij wat we doen?
Heel veel zaken doen we gewoon omdat we ze zien werken bij de kinderen: veel naar buiten gaan, ademende uurroosters, springend rekenen... 
Maar waarom doen we wat we doen? En hoe past het in deze tijd?      
Die ontmoeting met onze pedagogie willen we samen met u onder de loep nemen, want het is fijn wat we hier hebben, en het wérkt, dat zien we aan onze kinderen, maar het is niet vanzelfsprekend. Dat voelen we ook allen.
Ontmoeting is dan ook een sterk thema op onze school: ontmoeting met de steinerfilosofie, ontmoeting tussen leerling en leraar van mens tot mens, ontmoeting met jullie als ouders, ontmoeting met andere scholen. We hebben sinds enige jaren ook de ontmoetingsplek bij uitstek: Bij de oude eik. 
Maar even terug naar de ontmoeting met de antroposofie. Het is een kader dat je enorm verrijkt als mens en je uitnodigt om heel bewust eigen keuzes te maken in je leven. Je wordt uitgedaagd om via elk kind, elke leerling, zelf een stapje verder te zetten in je eigen groeiproces; alle opvoeding is zelfopvoeding, kinderen zijn spiegels, dat wisten we al wel, maar je kunt er ook veel mee doen. Hoe je dat kan doen, kunnen we hier niet zo in 3 zinnen uitleggen, maar de mogelijkheden voor de praktijk zijn oneindig, zowel voor de opvoeding thuis als die op school en beide werken natuurlijk samen.
Die echte opvoedkunst, zoals Steiner het bedoeld heeft, is ook waar de leerkrachten hier voor gaan: ze hebben de intentie om leerlingen echt van mens tot mens aan te spreken met hun lessen, en hen tot in het diepst van hun ziel proberen te raken, dat zijn de lessen die zullen bij blijven en waar ze later iets mee zullen doen.
Via onze nieuwsbrief "de Wingerdberichten" en hieronder verschijnen artikels waarin we telkens een stukje over ‘waarom we doen wat we doen’ belichten. 

ontmoeten

 

 

load more hold SHIFT key to load all load all