Begrippenlijst

Leerplicht en afwezigheden

Moet uw kleuter elke dag naar de kleuterschool?
Niet-leerplichtige kleuters
Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 jaar worden, jongere kinderen zijn niet-leerplichtige kleuters en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. 

(Deeltijdse) leerplichtige kleuters
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk, maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. Reden voor afwezigheden graag melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (vermeld steeds naam en familienaam van uw kind, de klas, de datum van afwezigheid en de reden) 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Voldoende aanwezig om te kunnen starten in het lager onderwijs
Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. 
Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:
Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn. behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Leerplichtige leerlingen
Leerplichtige kinderen moeten alle schooldagen de lessen volgen. Enkel in die situaties waarin volgens de regelgeving de afwezigheid gewettigd is, mag je kind afwezig zijn.

Als je kind ziek is, verwittig de school dan voor 9u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vermeld steeds naam en familienaam van uw kind, de klas, de datum van afwezigheid en de reden) 
Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat en deponeer deze in de grijze brievenbus aan de deur van het onthaal.

Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:

  • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
  • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders.
Kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte of een ongeval, kunnen onder bepaalde voorwaarden onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs (SIO) volgen.