Organisatie van schooltijden en lesuren

Organisatie van schooltijden en lesuren

Schooluren

Alle klassen (peuter- en kleuterklassen en klassen 1-6) hebben gelijke schooltijden.

8.25u – 15.10u maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.25u – 12.10u woensdag
Om 8.10u kunnen de leerlingen naar de klas gebracht worden.

Kleuterschool

Een schooldag in de kleuterschool begint om 8.25u, maar vanaf 8.10u kan uw peuter of kleuter er reeds terecht. U helpt met het jasje en de pantoffels en neemt kort afscheid. 's Middags stoppen we om 12.10u, dan kunnen peuters en de kleinste kleuters buiten of in de gang van het kleutergebouw worden afgehaald (graag vooraf afspraken maken met de klasjuf). Koeken of een ander tussendoortje zijn in onze kleuterschool niet nodig, omdat we in de voormiddag samen iets eten en drinken in de klas. Een stuk fruit voor de fruitschaal is wenselijk. Wat wij op school aanbieden komt zoveel mogelijk uit biologische teelt.

Lagere school

De lessen vangen aan om 8.25u, de school opent om 8.10u. Voor 8.10u worden de leerlingen niet opgevangen door de leerkrachten. 's Middags eten alle kinderen samen met de klasleerkracht in hun eigen klas. Leerlingen mogen de school niet verlaten voor 15.10u (woensdag 12.10u) zonder geldige reden. Omwille van het familiale karakter blijven ouders vaak nog napraten op de speelplaats. Tot 15.25u draagt de leerkracht die op de speelplaats staat samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Voorschoolse en naschoolse opvang

Alle dagen van de week voorziet de school voorschoolse opvang vanaf 7.30u.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorziet de school ook naschoolse opvang van 15.25u tot 17.30u.

De kinderen krijgen een vieruurtje bestaande uit een gezonde koek, appel en water/sap. Ze mogen vrij spel kiezen waarna ze ook zelf weer opruimen. Alle kinderen kunnen buitenspelen, maar blijven steeds onder toezicht. Kinderen die hun huiswerk willen of moeten maken, mogen dit zeker doen.

De voor en naschoolse opvang wordt per trimester gefactureerd.

Voorschoolse: 1 euro per kind per ochtend (ongeacht hoeveel minuten).

Naschoolse:

3 euro voor het eerste uur (tot 16.30u),

2 euro voor het tweede uur (van 16.30u tot 17.30u) per kind.

U krijgt een fiscaal attest voor de belastingaangifte voor het bedrag dat u betaald hebt.