Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. Samen met De Hazelaar in Antwerpen (enkel een kleuterafdeling) hoort de vestiging in Brasschaat tot de vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil, die in totaal een kleine 300 gesubsidieerde leerlingen telt. Voor de beide vestigingen is de vzw Yggdrasil het overkoepelende schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het overkoepelend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan één integraal directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds 2017 leidt Manou De Smet als fulltime directeur zowel De Wingerd als De Hazelaar.

De Oudervereniging

Naast het overkoepelend bestuur door de vzw Yggdrasil hebben zowel De Wingerd als De Hazelaar elk een eigen vzw die instaat voor de fondsenwerving voor de vestiging en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van de vestiging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature Directeur

                                                          

Vacature

De Wingerd en De Hazelaar, vestigingsplaatsen van Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil VZW, zoeken een directeur.

Het gaat over een tijdelijke vervanging, tijdens het lopende schooljaar, maar de mogelijkheid bestaat dat dit wordt uitgebreid tot een aanstelling op lange termijn.

Yggdrasil is een warme, hartelijke school met twee vestigingsplaatsen die samen meer dan 240 kinderen telt.


Er zijn twee unieke vestigingsplaatsen met elk hun eigen dynamiek, en op beide plaatsen:

✓     een enthousiast leerkrachtenteam, dat hard werkt aan de onderwijskwaliteit en de sociale-emotionele ontwikkeling van elk kind.

✓     een actieve oudergroep die de school mee mooi maakt via klusdagen, een groene speelplaats, praktische hulp in de klas, gezellige schoolfeesten.

Als directeur ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactische beleid, het personeelsbeleid, het financieel beleid, het onderhouds- en beheersplan van de infrastructuur, de in- en externe communicatie.

Je wordt als directeur bijgestaan door een administratief medewerker en werkt in nauw overleg met de Raad Van Bestuur van de school en de expertisegroepen van de school.

Kennis en vaardigheden

Indien je zou kiezen voor een aanstelling op lange termijn is dit wat er van je wordt verlangd.

Pedagogisch-didactisch

Je hebt een pedagogische praktijkervaring in het basisonderwijs.

Je verdiept je in de steinerpedagogie via het volgen van nascholingen en door zelfstudie.

Personeel

Je geeft richting en sturing aan medewerkers in het kader van een gezamenlijk beleid. Je hebt zicht op de kwaliteiten in het team en zicht op welke kwaliteiten nodig zijn. Je kan medewerkers, motiveren, stimuleren en enthousiasmeren om de gestelde doelen te bereiken. Je weet een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding te bevorderen tussen de medewerkers.

Je kan een team coachen, je herkent de kwaliteiten van je mensen, je motiveert hen om hun talenten verder uit te werken.

Organisatie

Je beschikt over een goed organisatievermogen; je kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.

Je kan prioriteiten stellen, goed plannen en aangeven welke acties van anderen en jezelf worden verwacht.

Communicatie

Je bent in staat om je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Je kan kennis en ideeën op een eenvoudige en heldere manier overbrengen naar anderen. Je bent in staat om bemiddelend op te treden in conflictsituaties.

Je kan je visie, dromen en plannen op een vlotte en duidelijke manier communiceren, zowel intern op school als naar de buitenwereld.

Je bent empathisch, betrokken, oplossingsgericht, luisterbereid en durft beslissingen te nemen.

Persoonlijk

Je bent flexibel en dienstverlenend en beschikt over een goed aanpassingsvermogen. Je bent integer en je kan een grote mate van vertrouwelijkheid garanderen. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent besluitvaardig. Je kan een hoge werkdruk en tegenvallers aan en je kan kritiek aanvaarden.

Voorwaarden

Je hebt minimum een bachelor diploma BaO, of masterdiploma met pedagogische bekwaamheid.

Je onderschrijft het pedagogisch project van de steinerscholen basisonderwijs en het leerplan steinerpedagogie met de specifieke eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Procedure

Solliciteren doe je met een CV en motivatiebrief voor 10 mei 2019 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sollicitaties zullen in alle discretie behandeld worden. Na het beoordelen van de schriftelijke documenten, worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een sollicitatiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatshebben in de loop van de maanden maart en april.

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.