Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. Samen met De Hazelaar in Antwerpen (enkel een kleuterafdeling) hoort de vestiging in Brasschaat tot de vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil, die in totaal ongeveer 250 gesubsidieerde leerlingen telt. Voor de beide vestigingen is de vzw Yggdrasil het overkoepelende schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het overkoepelend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan één integraal directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds april 2018 leidt Leen Schillemans als fulltime directeur zowel De Wingerd als De Hazelaar.

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:

Personeel van De Hazelaar: Inge Van De Meersch Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Deborah Janssens (secretaris), Lore Dziwak, Isha Van Ginneken

Ouders van De Wingerd: Andrea Kleine Punte (voorzitter), Rudi Mertens, Keije Van Hoorick (penningmeester), Nathan Kok

Ouders van De Hazelaar: Ion Petrescu, Pauline Driesen

Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.

Herstructurering Yggdrasil

U weet het of u weet het niet, maar onze school heeft als inrichtende macht de vzw Yggdrasil en bestaat momenteel uit 2 vestigingen.
De Wingerd, u welbekend, is onze hoofdvestiging in Brasschaat met 207 leerlingen.
Daarnaast is er de vestiging  De Hazelaar, in de Lange Lozanastraat in Antwerpen, met 44 leerlingen. Samen vormen ze 1 school binnen Yggdrasil.
Dit gaat veranderen! Op dit moment is de herstructurering in volle gang, zodat ze tegen september volgend schooljaar rond is. 
 
Binnen het schoolbestuur van Yggdrasil wordt heel fijn samengewerkt tussen beide vestigingen, die elke hun eigenheid kennen. Op de ‘vloer’ is samenwerken op sommige vlakken moeilijk, aangezien beide vestigingen relatief ver uit elkaar liggen. 
De Hazelaar is immers een kleine, charmante vestiging, met 2 kleuterklassen. Zo’n kleine vestiging kan niet op zichzelf bestaan, dan is er niet voldoende omkadering en ondersteuning, bijvoorbeeld voor administratie. 
Zo is de administratie grotendeels gehuisvest in Brasschaat en is het tijdrovend voor administratieve krachten om te pendelen tussen de vestigingen.  Ook op vlak van infrastructuur (klusjes, poets, ict..) en personeelsmatig (vervangingen en wissels) bemoeilijkt de afstand de samenwerking.
Verder zouden de juffen van de kleine vestiging heel graag met meerdere juffen inhoudelijk uitwisselen rond onze boeiende pedagogie. Zelf ontwikkelen en groeien is erg belangrijk om de kinderen oprecht te kunnen tonen hoe mooi en waardevol de wereld is.
Om al deze redenen werd, na een lang proces van overleg, besloten om Yggdrasil te herstructureren. Trouw aan onze missie om zoveel mogelijk kinderen steineronderwijs te kunnen laten blijven genieten, heeft het bestuur een overeenkomst gemaakt om de Hazelaar te laten overnemen door het schoolbestuur van Steinerschool Antwerpen.
De Hiberniaschool wordt de nieuwe inrichtende macht van De Hazelaar vanaf volgend schooljaar 2021-2022. Doordat de Volkstraat slechts op 5 minuten wandelen verwijderd is, wordt een nauwere samenwerking mogelijk en wordt doorstroming voor de grote kleuters naar de lagere school van Hibernia mogelijk, zonder nieuwe aanmelding.  
 
Wat betekent dit voor De Wingerd? Het bestuur, directie en administratie kunnen zich ten volle concentreren op de hoofdvestiging.

Bij vragen of bedenkingen, aarzel niet om de werkgroep herstructurering van het schoolbestuur Yggdrasil te contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Pauline Driessen, Rudi Mertens, Inge Van de Meersch, Leen Schillemans

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.

De Oudervereniging

Naast het overkoepelend bestuur door de vzw Yggdrasil hebben zowel De Wingerd als De Hazelaar elk een eigen vzw die instaat voor de fondsenwerving voor de vestiging en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van de vestiging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature financieel medewerker De Wingerd

Vacature

financieel medewerker

Gezocht profiel

Door herstructurering is De Wingerd op zoek naar een nieuwe financiële medewerker.

We zoeken iemand die 2 dagen per week mee onze aankopen en materiaal beheert, de financiële administratie op orde houdt en vertrouwd is met boekhouden.

Je bent administratief sterk en ordelijk, je kunt je werk goed plannen en je kunt communicatief je mannetje staan tegenover leveranciers, banken en andere externen.

Ervaring in een schooladministratie of met Exactonline zijn pluspunten.

Aanbod

  • Een warme, gezellige school in een groene omgeving
  • Een inspirerende werkplek met enthousiaste collega's
  • Je krijgt een tijdelijk contract tot en met einde schooljaar voor een tewerkstelling van 12/36, met mogelijkheid tot verlenging
  • Diplomavereiste en verloning op hoger secundair onderwijsniveau

Plaats tewerkstelling

Graag uiterlijk 23 augustus 2021 met cv en brief solliciteren bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien uw kandidatuur in aanmerking komt, wordt u uitgenodigd voor gesprek op donderdagnamiddag 26 augustus 2021.

De Wingerd

Zwemdoklei 3

2930 Brasschaat

03/665.41.90