Pedagogische achtergrond

Visie

In het belang van hun kind kiezen de meeste ouders bewust voor de pedagogische eigenheid van De Wingerd. Dat vertrouwen doet ons groot plezier. Toch kunnen we ons voorstellen dat de rijkdom van onze pedagogie niet bij iedereen - en niet van bij aanvang - helemaal gekend is. Want wat is de betekenis van begrippen als euritmie, periode- onderwijs of de vierledigheid? En wat is het belang van de jaarfeesten, de leer van de temperamenten of van de 7 zintuigen?

Met de “begrippenlijst” willen we een beknopte wegwijzer aanreiken in de boeiende wereld van de antroposofie zoals die door Rudolf Steiner werd bedacht, en zoals die vandaag op De Wingerd wordt toegepast. Uiteraard is dit niet de leerstof die wij aan de leerlingen aanbieden. Het gaat om het pedagogisch gedachtegoed van waaruit onze leerkrachten vertrekken om bij elk kind een harmonische ontwikkeling op gang te brengen van zowel het denken, het voelen als het willen.

We richten ons met andere woorden tegelijk op het hoofd, het hart en de handen. Dit gebeurt in verschillende fasen, want elke leeftijd vraagt een eigen benadering. Bij kleuters wordt voornamelijk vanuit de beweging en de nabootsing gewerkt om de wil te stimuleren. In de lagere school worden kunstzinnigheid en harmonie met de natuur bijgebracht om het hart en het voelen aan te wakkeren. Gaandeweg zal zich ook het zelfstandig denken en oordelen ontwikkelen, dat in het middelbaar tot zijn volledige ontplooiing zal komen.

De voedingsbodem hiervoor wordt al op jonge leeftijd gelegd, hier in de Wingerd, waar een kind écht kind mag zijn, en waar we een groot belang hechten aan verhalen, spreuken en wijsheden... Zo wordt hier van de opvoeder verlangd dat hij zich gedraagt als de tuinman die een plant in de grond zet: hij moet hem de gelegenheid geven zijn eigen krachten te ontplooien.

Handwerk? Denkwerk!

De hand van de mens wordt in de biomechanica omschreven als een van de meest complexe lichaamsdelen. In tegenstelling tot de dieren kan de mens zijn duim en vingers naar elkaar toe bewegen, waardoor hij op verschillende manieren kan grijpen, bewerken en ook weer loslaten. Bij een volwassene gebeuren deze handelingen vrijwel onbewust, maar voor een jong kind vergt het vaak een grote inspanning om bijvoorbeeld een potlood of een breinaald vast te houden. Om een hand ‘vaardig’ te maken, moet het kind zich bewust worden van het bewegen van de vingers én moet het kunnen ervaren of hij de pen of breinaald al dan niet goed vasthoudt. Deze vaardigheden worden gestuurd door de bewegingszin en de tastzin. In het begin worden bij een kind de bewegingen nog gestuurd met de ogen, maar door te oefenen zal het kind ervaren dat de handeling steeds gemakkelijker gaat, tot de beweging geautomatiseerd is. Het schrijven of breien is dan een vaardigheid.

Wetenschappelijk onderzoek wijst op een belangrijke relatie tussen de activiteiten van de handen en de ontwikkeling van de hersenen. Neurologen kwamen tot de vaststelling dat het oefenen van de fijne motoriek belangrijk is voor het begrijpen. Anders gezegd, met de handen kan je grijpen wat je nadien al denkend kan begrijpen. In de jaren twintig heeft Rudolf Steiner in een van zijn voordrachten reeds aangehaald dat de leraar handwerk eigenlijk vooral aan de geest werkt! Kortom, wat we met de handen doen, heeft zijn weerslag op de geest. Via de fijne motoriek wordt de ontwikkeling van het denken gestimuleerd en worden de scheppende krachten ontplooid die in de mens aanwezig zijn. Dit komt omdat onze vingertoppen verbonden zijn met het centrale zenuwstelsel, waardoor bij elke beweging of aanraking onze geest wordt aangesproken. Handwerk is dan ook een erg geschikte manier om het causaal denken te oefenen. Bijvoorbeeld bij het breien: eerst moet je insteken, dan het draadje omslaan, vervolgens doorhalen en tot slot de draad weer van de breinaald halen. Het is deze nauwgezette volgorde die tot een mooi werkstuk leidt. Door ritmisch en geordend te werk te gaan, komt het kind ook tot rust en ontstaat er ruimte om aandacht te schenken aan andere zaken, zoals kleuren, vormen, versieringen en andere esthetische kenmerken, waardoor de persoonlijkheid van het kind tot uiting komt. Het kunstzinnig werken met de handen stimuleert de kinderen om zich vanuit het denken, het voelen en het willen te verbinden met de wereld om hen heen. Of, om het met Rudolf Steiner te zeggen: “velen weten niet welke gezonde logica men heeft wanneer men kan breien”!

Leen Schillemans - Aan het woord

Mijn visie op wat deze school nodig heeft, is uitgesproken participatief: het is wat wij er met zijn allen samen van kunnen en willen maken, in deze tijd. Graag wil ik dan ook een aanspreekpunt zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Van hieruit wil ik trachten te ondersteunen, coördineren en verbinden en ook een poortwachter zijn naar de buitenwereld toe.

Verder vind ik het belangrijk om de schoolorganisatie, personeelsbeleid en financieel beleid op orde te houden en goed te plannen. Als die basis op orde is, komt er meer ruimte en energie vrij voor waar het echt over gaat, zaken die echt belangrijk zijn, zoals visievorming: wat geven we eigenlijk mee met de kinderen, hoe doen we dat?...Kortom, de geheimen van de opvoedkunst.

De studie van de steinerpedagogie daagt ons telkens opnieuw uit om heel bewust te kijken naar hoe we elke dag de leerlingen ontmoeten. Dat is waar het om draait in onze school, dus het pedagogische werk moet de meeste tijd en ruimte innemen. Natuurlijk doen we dat samen en is dit project steeds verder in ontwikkeling.

Ruimte creëren wil ik wel letterlijk nemen: met infrastructuur kun je veel doen op zo'n droomlocatie en ruimte creëert mogelijkheden.

Ik zie hier een fantastisch mooie plek, een uniek participatief project in een toffe oudergroep en een ervaren team, met veel expertise. Kortom, een geweldige uitdaging, met keiveel werk, maar we maken er samen van wat het moet zijn!

Leen