Algemeen

Algemeen

Nieuwe ouders kunnen vanaf het begin van het schooljaar informatie opvragen over de kleuter- en lagere school via het onthaal. Er worden in de loop van het schooljaar ook meerdere info-avonden georganiseerd. Het is de uitdrukkelijke vraag van de school dat beide ouders een infoavond bijwonen, zodat ze zich een helder beeld kunnen vormen van zowel de pedagogie als de eigenheid van de steinerschool. Inschrijven voor deze infoavonden kan u hier doen. Op aanvraag via het onthaal zijn bijkomende gesprekken mogelijk met het zorgteam.

Eerste kennismaking

Ouders die een inschrijving overwegen en een eerste kennismaking met de school wensen, vragen we steeds om ons eerst het online kennismakingsformulierin te vullen via deze link. Na verzending komt dit formulier automatisch bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U vindt ook een pdf onderaan deze pagina moest het online formulier niet werken, samen met de digitale schoolgids en 2 infobrochures betreffende de kleuter- en de lagere school.

Speciale onderwijsbehoeften

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn welkom op de Wingerd als er een gezond evenwicht gevonden kan worden tussen wat de leerling vraagt en wat de school kan bieden. Als blijkt dat een kind meer of andere zorg nodig heeft, dan wordt in samenspraak met de ouders overwogen of de inschrijving wenselijk is. Het is mogelijk dat ook het CLB hierbij betrokken wordt. Het uitgangspunt van het gesprek zal altijd de vraag zijn of het goed is voor het kind om deel uit te maken van een bepaalde klas.

Gescheiden ouders

We gaan er bij de inschrijving van uit dat beide ouders achter de schoolkeuze staan, of dat het beslissingsrecht over de schoolkeuze aan de ondertekende ouder is toevertrouwd. Indien de beide ouders het niet eens zijn over de schoolkeuze, zal er een bijkomend gesprek gepland worden om eensgezindheid te bekomen. Wat het oudercontact en de ouderavonden betreft, wensen we zo vaak mogelijk de beide ouders te mogen ontvangen.

Capaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 24 leerlingen voor alle klassen van 1 tot en met 6. Voor de kleuterklassen (met gemengde leeftijdsgroepen) voorzien we voor de drie oudste leeftijdsgroepen eveneens 22 kinderen per groep, voor de jongste groep zijn er dat 20.

Nuttige Documenten