Pedagogische achtergrond

Jaarfeesten - het hele jaar feest!

De jaarfeesten worden op De Wingerd erg belangrijk gevonden. In de eerste plaats omdat de kinderen graag al die feesten bijwonen natuurlijk! Maar er is meer. Het gaat ook om ritme, verbinding en betekenis. Zoals de dag en de nacht elkaar afwisselen, zo volgen ook de dagen van de week elkaar op. En de maanden van het jaar. En de vier seizoenen van de natuur. Ze vormen allemaal samen een jaar, en elke dag van het jaar is er wel iemand 'jarig'. Al deze gebeurtenissen vinden plaats in een weerkerende cyclus, en worden daarom op een herkenbare wijze gevierd. Op die manier leren de kinderen zich te oriënteren in het jaarverloop. Mens en natuur staan niet los van elkaar. De verschijningsvorm van de seizoenen werkt in op hun innerlijke beleving. Elk seizoen is een nieuwe uitdaging om zich te verbinden met de sfeer en de betekenis van het bijhorende feest. Dat kan de advent zijn, Sinterklaas, Pasen of Maria Lichtmis.

We merken al jaren dat de kinderen op De Wingerd erg genieten van de manier waarop we op school omgaan met de natuur. We maken met plezier gebruik van de seizoenstafel in de klas, waarop de oogst van de natuur terug te vinden is. Dit versterkt niet alleen hun innerlijke band met de natuur, het brengt hen ook rust of inspiratie, en het leidt tot eerbied en dankbaarheid voor al het goede en het mooie. Het vieren van de jaarfeesten sluit hier nauw op aan. We trekken naar buiten - weer of geen weer - om ons te verbinden met de buitenwereld. We vieren het feest vanuit de beweging: wandelend, zingend, springend... terwijl er natuurlijk ook verhalen worden verteld - de bijhorende legendes en de sprookjes - opdat de verbeelding van elk kind zoveel mogelijk wordt aangesproken. Daarom vieren we dus feest: om de grote boog der seizoenen te weerspiegelen aan de hand van spreuken, gezangen en rituelen. Hoe mooi!