Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. De vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil vormt het schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan de directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. 

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:

Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Kim Vermeulen, Lore Dziwak

Ouders van De Wingerd: Andrea Kleine Punte (voorzitter), Keije Van Hoorick (penningmeester), Stephan Maegh (secretaris)

Directeur: Leen Schillemans

Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.