The form #4 does not exist or it is not published.

Nieuws

Inschrijven schooljaar 2020 - 2021

 

Vanaf 5 mei om 10 uur vindt u hier het contactformulier aanvraag tot inschrijving.

U kan vanaf dat moment uw aanvraag indienen. Aanvragen worden chronologisch verwerkt, dus volgens het principe van wie eerst een aanvraag indient, wordt eerst ingeschreven. Het inschrijven zelf gebeurd ook digitaal. We voorzien een digitaal inschrijvingsformulier dat rustig ingevuld kan worden.

Wij vragen per kind een aparte aanvraag in te dienen via het contactformulier en volgende gegevens in te vullen:

Naam aanvrager

E-mail aanvrager

Naam en voornaam van het kind

Geboortedatum van het kind

Geboortejaar (voor kleuters) of leerjaar voor lagere school waarvoor u inschrijft

 

Update 18 maart 2020

Naar aanleiding van de huidige Coronamaatregelen kregen wij vanuit het Ministerie van Onderwijs volgende melding:

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 voor het basis- en secundair onderwijs zijn opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven. 

Concreet wil dit zeggen dat de voorrangsgroep (broers en zussen en kinderen van personeelsleden) vanaf 27 april om 10uur opnieuw een week de kans hebben om hun kinderen in te schrijven zoals voorzien was voor vorige week. Vanaf 5 mei vanaf10 uur kunnen we vrije plaatsen toewijzen aan nieuwe gezinnen. Dit zal opnieuw op chronologische volgorde zijn. We gaan echter wel digitaal werken. We ontwikkelen momenteel een inschrijvingsformulier dat u op onze website zal kunnen vinden. Info over de school wordt voorlopig telefonisch, via mail of via de website verschaft. Informatieve bezoeken of gesprekken kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Meer info en de link naar het formulier volgen later!