Begrippenlijst

Zorgcoördinatie

Een maal per trimester houden de leerkrachten een gezamenlijk zorgoverleg om de verschillende accenten per klas goed af te stemmen. Onze nieuwe zorgcoördinator, Lore Dziwak, is hier steeds bij aanwezig. Op deze manier hopen wij de basiszorg in de klas te maximaliseren. Daarnaast zal de Expertisegroep Zorg de verschillende werkvormen bespreken en evalueren per klas. De zorg voor leerlingen met extra maatregelen in de klas kan uitgebreid worden met ondersteuning door externen. Dit wordt in de Expertisegroep Zorg besproken met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de co-teacher, het onafhankelijk CLB en de directeur. Net zoals nu wordt u als ouder hierin betrokken en gehoord. Daarnaast kan u rekenen op deskundige feedback en een verslag van de evolutie. Ook het MDO vindt plaats in de Expertisegroep. Vanaf het nieuwe schooljaar kunt u in het rapport een weergave zien wanneer uw kind werd besproken op het MDO en wat het onderwerp was.