Begrippenlijst

Co-teaching en zorg

Sinds de invoering van het M-decreet - dat scholen ertoe aanzet om een eigen zorgexpertise uit te bouwen - heeft de Expertisegroep Onderwijs de gehele zorgwerking van de Wingerd onder de loep genomen. Er werden plannen opgesteld om de zorgomkadering uit te breiden en anders in te delen. Zo zijn we tot een nieuwe werkvorm gekomen die het welbevinden van de leerlingen zal verhogen. De zorgondersteuning wordt vanaf volgend jaar opgedeeld in zorgcoördinatie enerzijds en co-teaching anderzijds. We willen ook blijven inzetten op communicatie om u als ouder nog meer te betrekken. Wij hebben uw expertise in de thuissituatie van uw kind immers heel erg nodig om op school met onze expertise nog efficiënter te kunnen werken.

We willen als school aan elk kind in elke klas die zorg kunnen blijven geven die het nodig heeft. We voeren daarvoor de methode van co-teaching in: een methode waarbij twee leerkrachten gelijktijdig én gelijkwaardig voor de klas staan. Van onze zusterschool in Wilrijk, die het systeem afgelopen jaar heeft toegepast, weten we dat zowel de leerwinst als het welbevinden hierdoor toenemen. Ook wetenschappelijk onderzoek naar co-teaching ondersteunt deze bevinding. Wij willen deze methode vanaf volgend jaar in alle klassen toepassen tijdens de vaklessen rekenen en taal. Zo kunnen leerlingen met een zorgvraag beter en meer individueel geholpen worden, en indien nodig kan de klas gedifferentieerd werken. Uiteraard maakt co-teaching nog meer werkvormen mogelijk. Die zullen volgend schooljaar verder onderzocht en uitgewerkt worden door Juf Yolanda Habraken, die in elke klas als co-teacher en zorgcoach de klasleerkracht zal bijstaan. 

Het uiteindelijke doel van co-teaching is zoveel mogelijk leerlingen de doelstelling van een les te laten halen. De co-krachten hebben daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid. In onderling overleg kunnen ze hun manier van werken zelf plannen, evalueren en bijsturen. Door intensief samen te werken en hun bevindingen met elkaar te delen, zullen ze zich sneller een juist beeld kunnen vormen van elk kind. Ook taken als verbeteren, getuigschriften maken, individuele gesprekken voeren etc. kunnen gedeeld worden.