Pedagogische achtergrond

Waarom doen we wat we doen in de kleuterschool?

Zevenjarenritme

Als we de ontwikkeling van het kind, van pasgeborene tot het bereiken van de volwassenheid op 21- jarige leeftijd overzien dan kan men drie grote perioden onderscheiden (we spreken hier van het zevenjarenritme).

  • De periode van de geboorte tot de tandenwisseling (0-7 jaar)
  • De periode van de tandenwisseling tot de puberteit (7-14 jaar)
  • De periode van de puberteit tot de volwassenheid (14-21 jaar)

De peuter en de kleuter bevindt zich in de eerste periode en bouwt zijn fysiek lichaam op.

Hiervoor heeft hij: warmte en liefde, ritme en regelmaat, vreugde en het gevoel dat de wereld goed is nodig.

Aan deze behoeften willen wij in onze peuter- en kleuterklassen voldoen, zodat het kind zich in positieve zin kan ontwikkelen. Deze elementen zijn terug te vinden in onze klassfeer, de omgang tussen juf en haar kinderen, in het dagverloop, soort van activiteiten.