Ouders en participatie

De Klasouders

Voor een vlotte organisatie van het klasleven vragen klasleraars de hulp van één of meerdere klasouders. De klasouders vormen de sociale schakel tussen de ouders van de klas en de klasleerkracht. Zij regelen het ondersteunende werk bij de organisatie van ouderavonden, schoolreizen en toneelvoorstellingen. De klasouders stellen ook de poetslijst op van hun klas, zodat alle ouders in de loop van het schooljaar één keer aan de beurt komen om extra poetstaken op te nemen. Daarnaast helpen en mobiliseren zij waar nodig de andere ouders van de klas voor hulp bij bv. lezen, de handwerkles, een schooluitstap, soep koken, de jaarfeesten, de geschenkenbeurs, de Wingerdfuif en de opendag. Bovendien heeft de klasouder ook de begeleidende taak om nieuwe ouders open te ontvangen en hen wegwijs te maken in het schoolverloop.