De Oudervereniging

De Oudervereniging

Het belang van de ouders voor onze school kan niet worden onderschat. Zij zorgen voor een warme omhulling waarbinnen de leerkrachten en de directie hun pedagogische opdracht kunnen uitvoeren. In de oudervereniging kunnen ouders naar eigen inzicht bepaalde formele, juridische of financiële taken op zich nemen. Andere taken zijn dan weer gericht op de praktische en ondersteunende omkadering van het schoolleven. Op die manier geven de ouders mee vorm aan allerhande jaarfeesten die ons project zo eigen zijn. Omdat de taken en verantwoordelijkheden van de oudervereniging rechtstreeks het schoolgebeuren aanbelangen, worden alle beslissingen steeds genomen in overleg met de lerarengroep en de schoolleiding. Meer informatie over de oudervereniging vindt u onder de rubriek "Wegwijs achter de schermen".