Info en inschrijven

Inschrijven schooljaar 2020 - 2021

Nieuwe ouders die na het kennismakingsgesprek hun kind wensen in te schrijven, zijn welkom op het onthaal van de school vanaf 23 maart 2020 om 9u.

De kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen mogen vervroegd komen inschrijven vanaf 2 maart om 9u tot 18 maart 14u.

Deze voorrangsperiode is geldig voor alle kinderen die behoren tot één zelfde leefentiteit van een kind dat al ingeschreven is op school. Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Bij deze groep hebben ook kinderen van personeelsleden van de school recht op inschrijving tijdens deze voorrangsperiode.

Capaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 24 leerlingen voor alle klassen van 1 tot en met 6. Voor de kleuterklassen (met gemengde leeftijdsgroepen) voorzien we voor de drie oudste leeftijdsgroepen 22 kinderen per groep, voor de jongste groep zijn er dat 20.

Nuttige Documenten