load more hold SHIFT key to load all load all


Corona-Covid19 virus

Update 18 maart 2020

Beste ouders,

We informeren u graag verder over de Corona- maatregelen.  Tot nader order zijn dit de officiële richtlijnen voor het onderwijs:

- Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad gisterenavond beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.

- De onderwijsoverheid is bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen

 - De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Wat betekent dit voor onze school?

De Wingerd organiseert tot nader order  opvang volgens de overheidsrichtlijnen: voor ouders die echt geen andere geschikte oplossing vinden. Bedankt om uw vraag te beperken tot het  strikt noodzakelijke. Graag steeds via  deze link uw opvangnood zelf aangeven, ook indien uw vraag last minute wijzigt. Hoe de opvang eruit ziet, kon u in ons vorige bericht lezen.  Voor vragen kan u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hebben een vorm van thuisonderwijs opgezet. De leerkrachten tonen hierbij een ontzettende creatieve daadkracht en  ICT-vaardigheid. We willen geen stress  over dit werk en zijn er ons van bewust dat  (thuis)werkende ouders uiteraard beperkt zijn in begeleidingstijd. De opdrachten zijn enkel bedoeld om verbinding met de school te behouden, in het ritme te blijven,  gericht op herhaling.  We proberen hierbij rekening te houden met de belangrijkste uitgangspunten van onze pedagogie, maar ook met de huidige overheidsrichtlijnen natuurlijk. Bij vragen hierover zijn alle leerkrachten per mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We kijken graag al even vooruit. De rapporten zal u ditmaal digitaal ontvangen tegen 30 maart. Thuisopdrachten worden hierin niet resultaatgericht beoordeeld. De voorbije maanden hebben we de leerlingen van dichtbij opgevolgd om een kwalitatief beeld te kunnen vormen, hetzij met hier en daar een onvermijdelijk ontbrekend stukje van de laatste periode. Wij willen u vragen om dit rapport zeer grondig te lezen en in de lijn van de vorige rapporten te bekijken, zodat u uw kind goed kan inschatten op schools gebied. Op die manier bent u op de hoogte indien sommige zaken minder goed lopen en willen we u aanmoedigen om mee na te denken over mogelijke extra ondersteuning voor uw kind en hierin stappen te zetten indien nodig. Adviezen die we gewoonlijk mondeling geven, zullen we door omstandigheden moeten neerschrijven. De geplande zorggesprekken zijn nadien mogelijk voor verdere toelichting. Verder is de zorgcoördinator per mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niet enkel de lessen, ook de inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn opgeschort tot en met 3 april. Concreet wil dit zeggen dat de voorrangsgroep (broers en zussen en kinderen van personeelsleden) vanaf 27 april opnieuw nog een week de kans hebben om hun kinderen in te schrijven zoals voorzien was voor vorige week. Vanaf 5 mei kunnen we vrije plaatsen toewijzen aan nieuwe gezinnen. Dit zal opnieuw op chronologische volgorde zijn en digitaal via een inschrijvingsformulier op onze website. Info over de school wordt voorlopig telefonisch, via mail of via de website verschaft. Informatieve bezoeken of gesprekken kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Bedankt voor de vele fijne reacties, medewerking en solidariteit!

 Het zal een schooljaar zijn dat we ons blijvend zullen herinneren, maar we maken er samen het beste van.

Het Wingerdteam

Tenslotte nog dit bericht van het CLB, aangezien zij ook in zetten op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis:

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden.  Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.

Bericht van 14 maart 2020

Beste ouders,
 
Het zijn geen evidente tijden, zeker ook niet voor het onderwijs. Elke school heeft de voorbije dagen snel moeten schakelen en levert maximale inspanningen om de coronamaatregelen goed op te volgen.  De richtlijnen van de overheid werden gaandeweg bijgestuurd: eerst werden we verwacht om enkel kinderen op te vangen van wie de ouders in de zorg- en veiligheidssector werken en leerlingen die enkel door personen uit risicogroepen kunnen opgevangen worden.  Inmiddels worden we verwacht om in de mate van het mogelijke alle leerlingen op te vangen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen vinden.
Het in kaart brengen van jullie opvangnoden gisteren is hiermee een goede crisisoefening geworden. We hebben nu alvast goed zicht op jullie opvangnoden en we hebben een noodplan klaarliggen.  Gisteren kregen jullie ofwel een bevestiging dat jullie zelf opvang voorzien, ofwel  een mail met de toegangslink voor de noodopvang. Deze link wordt hierbij aan iedereen bezorgd: graag per week ten laatste op zondag om 17u de naam en klas van uw kind invullen op de dagen dat u effectief geen geschikte opvang hebt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I_DdaSMA2eFXAcC-VfzRT-NqmzTq0B-5TDEiCW3qGVI/edit?usp=sharing

Mogen wij, gezien de accentverschuiving, vragen om te blijven kiezen voor de gezondste en veiligste oplossing aub en dit is niet vanzelfsprekend de leukste of makkelijkste.  Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger.
Hoe zal de opvang er nu concreet uitzien vanaf maandag?

 • Alle gezonde leerkrachten en medewerkers zijn op school indien dit nodig blijkt en verzekeren de opvang voor zover mogelijk. Gelieve er rekening mee te houden dat een deel van onze medewerkers zelf tot risicogroepen behoort en niet aanwezig kan zijn. We hebben ook onze eigen gezinnen op te vangen.
 • Er is geen voor- en naschoolse opvang, aangezien dit onze draagkracht overschrijdt.
 • Het secretariaat blijft zoveel mogelijk open.
 • Ouders die opvang nodig hebben, zetten hun kleuter of lagere schoolkind af aan de schoolpoort en komen niet meer op het schoolterrein. Dit geldt ook voor het afhalen.
 • Kinderen die naar school komen respecteren de gewone schooluren. Indien kinderen maar een halve dag naar school komen, verwittigen de ouders per mail het onthaal. Tijdens de schooluren van de voor- of namiddag kunnen geen kinderen gebracht of opgehaald worden.
 • Voor de kleuters en peuters die naar de opvang komen, wordt zoveel mogelijk vast gehouden aan het gekende dag- en weekritme en de gebruikelijke activiteiten.
 • De kinderen zullen worden opgevangen in groepen van maximaal 15 kinderen, zolang onze draagkracht dit toelaat.
 • In de lagere school wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, maar de leerkrachten voorzien in de mate van het mogelijke een zinvol alternatief programma.
 • De kinderen brengen brooddoos, drinkbus en fruit meebrengen zoals altijd.
 • Tijdens de opvang blijven we rekening houden met maatregelen i.v.m. hygiëne, afstand, ventilatie, ... Een afstand houden van 1 meter kunnen we nastreven, maar is in de context van de opvang niet realistisch.
 • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen, snottebellen, verkoudheidssymptomen).  Als die optreden, haal je je kind onmiddellijk op en neem je contact op met de huisarts.

Verder

 • Alle geplande activiteiten zoals ouderavonden, tonelen, schooluitstappen, zwemlessen, palmpasenfeest, koffieochtenden, ... werden afgelast.
 • Individuele zorggesprekken met ouders kunnen doorgaan op school.
 • Het CLB schrapt alle medische onderzoeken en vaccinaties op school.
 • Gedurende deze drie weken worden er géén afwezigheden geregistreerd.
 • Verder is het nog van belang dat alle inschrijvingen worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. De komende week konden voorrangsgroepen nog inschrijven en vanaf 23 maart was voorzien voor nieuwe inschrijvingen. Beide worden dus uitgesteld en later opnieuw mogelijk gemaakt. Meer info volgt later.

Bij verder vragen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school?

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

Meer informatie?

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders