load more hold SHIFT key to load all load all


Corona-Covid19 virus

 

Update 23 mei

 

Beste ouders,

Jullie hebben wellicht ook het nieuws gehoord.

We hebben lang afgewacht en zijn voorzichtig geweest.

Net nu we een voorzichtig plan hadden uitgerold (zie de update van woensdag 20 mei), versoepelen de richtlijnen sterk voor de scholen.

Opnieuw schakelen dus!

Gelukkig was het een groeiplan en hadden we alle mogelijke scenario's voorbereid.

We hebben dan ook fijn nieuws.

 

De kleuterklassen en peuterklas gaan terug open vanaf 2 juni.

Ze blijven in hun gewone klasgroepen, ook op de speelplaats. Eén ouder kan de kleuter tot bij het weitje brengen. Gelieve niet te blijven bijkletsen op het weitje of weggetje -hoe gezellig ook- om een en ander vlot te laten stromen.

In de lagere school kunnen kinderen van alle leerjaren 2 dagen naar school komen op de gewone uren, met halve klasgroepen.

Uitbreiding van het plan

Het plan dat we vorige week bezorgden en dat ingaat op 2 juni, wordt dus nu uitgebreid door de versoepelde maatregelen.

Voor L6 verandert er niets: zij komen maandag en donderdag van 9.30 tot 14.30.

Voor L1 en L2 komt er voor elke groep een dagje bij: de ene groep komt maandag en donderdag, de andere groep komt dinsdag en vrijdag.

L3 en L4 mogen nu ook starten: de ene groep komt maandag en donderdag, de andere groep komt dinsdag en vrijdag.

L5 komt 3 dagen met de hele klasgroep, want dat is een kleine klas met veel leerstof.

Dit geeft volgend overzicht:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
L6a en b     L6a en b  
L2a L2b   L2a L2b
L1a L1b   L1a L1b
L3a L3b   L3a L3b
L4a L4b   L4a L4b
  L5 L5   L5


De klasleerkracht informeert je tot welke groep je kind behoort (a of b volgens alfabetische indeling) en wat je moet meebrengen.

We bekijken nog tegen de laatste weken van juni of de klashelften ook nog eens samen op school kunnen zijn, maar voorlopig doen we het zo, om de groepen makkelijker uit elkaar te kunnen houden. We zijn al erg blij dat dit zo kan doorgaan. Er wordt een aangepast onthaalmoment voorzien. Het intensieve afstandsonderwijs wordt uiteraard afgebouwd.

Hoe verlopen de lessen en speeltijden?

De leerlingen zitten bij hun eigen leerkracht in hun eigen klaslokaal. Daarnaast krijgen ze nu en dan een vakles van de vertrouwde vakleerkrachten.

Ze blijven per halve klasgroep samen zodat afstand houden in de klas mogelijk blijft.

Op de speelplaats spelen ze ook per groep, maar afstand houden is niet meer verplicht, dus kunnen ze vrij spelen. Eten doen we in de klas.

De bubbels worden dus gerespecteerd in de klassen en op de speelplaats.

We zijn goed voorbereid, maar wees gerust: de school ziet er nog even gezellig uit als altijd: we hebben de linten en affiches tot een minimum beperkt, zodat de kinderen onbezorgd kunnen spelen. We zetten in op uitleg, onthaalmomenten en aangepaste lessen en spelen. Vorige week waren er al brieven en filmpjes.

Er zijn dan in totaal nooit meer dan 70 kinderen aanwezig in de lagere school, ongeveer de helft van anders, zodat iedereen zich vrij kan voelen.

Voor- en naschoolse opvang is niet mogelijk, gezien het belang van de contactbubbels.

Wat kunt u doen?

Opvang buiten de toegekende lesdagen is erg moeilijk, aangezien alle leerkrachten opnieuw volledig voor de klas staan. We reken erop dat u de opvang buiten de lesdagen tot het strikte minimum beperkt, zoals u tot nu toe deed. Het is niet de bedoeling dat broertjes en zusjes die op andere dagen les hebben, meekomen naar de opvang. Dan zullen we moeten doorverwijzen naar de gemeentelijke of stedelijke opvang.

We zijn nog op zoek naar poetshulp tegen vergoeding: 4 dagen tussen 10u en 12u.

Dank voor uw medewerking en alle fijne reacties tot nu toe.

We zijn erg blij dat we iedereen dan toch plots kunnen weerzien!

 

Update 20 mei

Opvang kleuters en peuters

Terwijl de opvang voortdurend open was, veranderden de richtlijnen van dag tot dag. We zijn blij dat de afstandsregel versoepeld is en dat er geen mondmasker meer moet gedragen worden. Maar groepen van 20? Dat kan enkel in een gewone peuter- of kleuterklas. In het belang van de kinderen zijn gemengde groepen van 10 peuters en kleuters uit verschillende klassen groot genoeg, los van de huidige maatregelen. Als we groepjes van 20 kinderen moeten maken, kunnen we beter de klasjes gewoon weer open te doen. Maar dit mag (nog) niet. Tot nader order blijft de opvang dus lopen zoals de voorbije weken, in groepjes van 10. Alle kleuterouders kregen vorige week een brief met alle info over hoe de opvang precies verloopt. Gelieve deze afspraken goed op te volgen, om het zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Als de opvang beheersbaar blijft in juni, streven we ernaar om op woensdag kleine groepjes van grote kleuters uit te nodigen om hun kleutercarrière af te sluiten.

Opvang lagere school

De opvang in de lagere school blijft voorlopig haalbaar.

Belangrijk is dat de kinderen hun werk bij hebben. Indien uw kind over een koptelefoon beschikt, mag deze ook meegebracht worden. Verder kreeg iedereen vorige week een brief en een filmpje over het verloop. De kinderen lijken het ‘voorlopig nieuwe normaal’ vlot op te nemen. 

We volgen nauw op wat er gebeurt en sturen voortdurend bij. Elk lokaal heeft een eigen ingang, eigen lavabo met zeep en papieren handdoekjes, pedaalemmer, poetsgerief, ontsmettingsgel, etc. en er is een aangepast poetsplan.

L6

De zesde klas is maandag fijn gestart om hun schoolloopbaan op De Wingerd origineel af te sluiten.

Ze doen dit op aangepaste wijze en vooral buiten en hebben er erg veel deugd van.

Verdere plan

We zijn inmiddels bekomen van alle –toch wel bizarre- info en richtlijnen die op ons afkwamen en zijn klaar voor een volgende stap. We willen niet langer wachten, want uitstel vergroot angst. Laten we niet vergeten dat de maatregelen er niet zijn voor onszelf, maar wel voor ouderen en risicogroepen en om de zorgsector niet te overbelasten. We zijn voorzichtig, maar zijn klaar om de drempel te nemen. Na een nieuwe risicoanalyse kregen we groen licht van de preventiedienst.

Er is ontzettend geïnvesteerd in het afstandsonderwijs en voor de meeste kinderen loopt dit goed, maar er is vermoeidheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten en het heeft zijn beperkingen natuurlijk.

Uit rondvraag bij de eerste en tweede klas, blijkt dat de meeste leerlingen nood hebben aan het weerzien met hun klasgenootjes en leerkracht, niet zozeer voor de leerstof, maar vooral voor hun welbevinden. We zijn hier bezorgd over: ouder(s), broer of zus zijn belangrijk, maar leeftijdsgenoten ook. Kinderen zijn veerkrachtig, maar 6 maanden zonder hun vriendjes is wel erg lang. Ze zijn gewend om samen veel te doen en van elkaar te leren. Uiteraard geldt dit voor alle leerlingen, niet enkel voor 6, 1 en 2.

Daarom kiezen we voor een plan dat ruimte laat om alle kinderen nog te kunnen terugzien, indien toegelaten.

Niet uit angst voor leerachterstand, maar wel in het belang van hun gevoelsleven, wat voor leerlingen uit de lagere school toch de belangrijkste ingangspoort is voor hun ontwikkeling.

Samen dingen doen op hun vertrouwde, veilige plek zal hen goed doen.

Gewone lessen vinden we niet zo nodig aan het einde van dit schooljaar, met alle regeltjes die we nu moeten volgen. Maar de kinderen met vertrouwen, energie en warmte in levenden lijve ontmoeten en samen het jaar mooi afronden wel!

Terugkomdagen voor L1 en L2

We organiseren voor L1 en L2 vier terugkomdagen.

We doen dit bij de eigen leerkracht, in het eigen lokaal, weliswaar met een deel van de klasgroep (maximum 12 leerlingen) en op verschillende natuurlijke zones van onze fantastisch ruime, groene speelplaats. Het zijn volledige dagen, de kinderen zijn immers gewend om in de klas te eten en buiten is er voldoende speelruimte.

Er zullen nooit meer dan 40 leerlingen tegelijk op school zijn, boven op de opvang, zodat de verschillende groepjes makkelijk uit elkaar kunnen gehouden worden en aan alle normen voldoen.

We zijn goed voorbereid en hebben er zin in, maar we hebben de gebodsborden, linten en affiches tot een minimum beperkt, zodat de kinderen onbezorgd kunnen spelen. We zetten in op uitleg, onthaalmomenten en aangepaste lessen en spelen. Vorige week waren er al brieven en filmpjes. De klasleerkrachten geven per klas verdere uitleg over het concrete verloop (bv. tot welke groep je kind behoort). Het intensieve afstandsonderwijs wordt dan uiteraard afgebouwd voor deze leerlingen.

En wat met L3, L4 en L5?

Tot nader order behouden zij volledig afstandsonderwijs. Heel graag zouden we ook hen nog ontmoeten en door het aantal dagen voor de andere groepen te beperken, behouden we die mogelijkheid, wanneer het toegelaten wordt.

Kleine groepjes op afspraak

Zolang de opvangnoden beperkt blijven, is er ruimte voor afspraken met kleine groepjes leerlingen die het nodig hebben. Zo komen er woensdag 27 mei bv. groepjes van L5 voor vaccinatie. Je hoort het van de klasleerkracht als je kind kan komen op een rustige dag.

Wat is het fijn om weer kinderen op school te hebben! We kijken er erg naar uit om hen terug te zien op de afgesproken dagen.

Kalender

Maandag 1/6        pinkstermaandag

Dinsdag   2/6         Terugkomdag  L1a

Woensdag  3/6 

Donderdag 4/6    Terugkomdag L2b  + L6

Vrijdag 5/6            Terugkomdag L1b

Maandag 8/6    Terugkomdag L2a  + L6

Dinsdag 9/6       Terugkomdag L1a

Woensdag 10/6  

Donderdag 11/6  Terugkomdag  L2b + L6

Vrijdag 12/6        Terugkomdag   L1b

Maandag 15/6   Terugkomdag  L2a + L6

Dinsdag 16/6     Terugkomdag L1a

Woensdag 17/6

Donderdag 18/6 Terugkomdag L2b + L6

Vrijdag 19/6  Terugkomdag L1b

Maandag 22/6  Terugkomdag  L2a + L6

Dinsdag 23/6 Terugkomdag L1a

Woensdag 24/6

Donderdag 25/6  Terugkomdag L2b + L6

Vrijdag 26/6  Terugkomdag L1b

 

Update 8 mei

Beste ouders,

De epidemie komt op ons pad en we maken er samen het beste van, hetzij met opvang, hetzij met lessen, hetzij met afstandsonderwijs. Net zoals het in sommige gezinnen en in de samenleving veel moois op gang brengt, doet het dat ook voor onze school, ook al is het absoluut niet evident.

Met dit plan zetten we sterk in op verbinding, zo goed als kan in deze context.

Heropstart

De scholen starten stilaan weer op. Na grondig onderzoek kreeg ook onze school positief advies van de preventiedienst om de school her op te starten, te beginnen met 1 leerjaar.

We starten dan ook heel gecontroleerd, gefaseerd en rustig aan, zodat we goed kunnen evalueren en inspelen op hoe het zich verder afspeelt.We volgen hierbij uiteraard de beslissingen en timing van de Nationale Veiligheidsraad.

Prioriteit aan opvang

Opvang is niet onze eerste taak als school, maar gezien de context en het belang van de vaste contactbubbels, geven we toch prioriteit aan opvang. We willen vermijden dat er van nieuwe, ongekende of minder veilige opvang gebruik gemaakt moet worden. Telewerk blijft de norm, maar voor wie buitenshuis werkt of het echt niet meer rond krijgt, blijven we opvang voorzien. Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met de school.

De opvang is georganiseerd op de gewone schooluren. Halve dagen zijn niet mogelijk.

Kleuters en lagere schoolkinderen worden apart opgevangen. De geldende maatregelen op vlak van handenhygiëne en afstand houden worden toegepast. Extra zeep, papieren handdoekjes, pedaalemmers, wachtvakken en instructies staan klaar en de wasbeurten zijn gepland.

Met onze lokalen kunnen we tot 50% van de leerlingen opvangen indien nodig en op voorwaarde dat er geen personeel uitvalt. We stellen alles in het werk opdat kinderen in de opvang hun schoolwerk kunnen maken.

De opvang gaat voor de kleuters in een kleuterklas door en voor de lagere school in de zaal. De organisatie van de opvang wordt wekelijks aangepast naargelang uw (snel wijzigende) opvangnoden.

Het is dus erg belangrijk dat u steeds zo snel mogelijk en ten laatste zaterdag om 15u inschrijft via de link.

Mogen we vragen om opvang op woensdag tot een minimum te proberen beperken aub. Op die manier krijgen we de opvang best gecombineerd met de lessen en het afstandsonderwijs.

Fysieke les voor L6

Voor de zesde klas starten we op 18 mei met 2 dagen fysiek onderwijs per week, namelijk op maandag en donderdag, van 9u30 tot 14u30. Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig met de fiets naar school. Ze gebruiken 2 klaslokalen (L5 en L6) met vaste plaatsen en werken zoveel mogelijk buiten op het weitje. Zo vormen ze aparte contactbubbels van de kinderen in de opvang. Gezien deze leerlingen hun schoolloopbaan op De Wingerd afsluiten, zetten we hier extra in op afronding en verbinding. Ze krijgen in twee groepen een afwisselend aanbod van afronding van de leerstof van het basisonderwijs en praktijkvakken. Naast juf Ann worden hun vertrouwde leerkrachten in dit programma betrokken: juf Yolanda, meester Kevin, juf Kim en juf Anja. De kinderen worden verdeeld volgens alfabet, zoals ze gewend zijn voor houtbewerking en tuinbouw. Door samen 2 dagen aanwezig te zijn op school, weliswaar in twee groepen, kunnen zij op die manier het schooljaar op een sociale en emotioneel gepaste manier afsluiten om de overgang naar het secundair te versoepelen. We zijn heel blij dat we hen dit toch kunnen bieden momenteel en voorzien een gepast onthaal maandag 18 mei.

Afstandsonderwijs voor L1, 2, 3, 4 en 5

Voor de andere klassen kunnen we met de huidige maatregelen helaas geen fysieke lessen inrichten op een veilige en pedagogisch zinvolle manier. Alle scenario’s werden grondig onderzocht, maar meer bleek niet haalbaar helaas. Voor klassen 1, 2, 3, 4 en 5 laten we al zeker tot 29 mei het afstandsonderwijs verder lopen. Voor hen verandert er voorlopig dus niets. We hebben sterk ingezet op ons eigen afstandsonderwijs en we volgen dit nauw op via individuele ondersteuning. Ondanks de beperktheid en het onvermijdelijke vlieg- en stuntwerk voor ouders en leerkrachten, loopt dit voor de meeste leerlingen goed, mede door ondersteuning vanuit de zorg. Laat gerust uw feedback horen. We helpen graag waar nodig!

Kleine groepjes op afspraak?

Afhankelijk van de grootte van de opvang plannen we afspraken in met kleine groepjes leerlingen om het afstandsonderwijs op te volgen, te ondersteunen en individueel te begeleiden en elkaar even terug te zien.

Indien de opvang klein blijft, spreken we heel graag met kleine groepjes leerlingen op vrijwillige basis af om elkaar en de klasleerkracht terug te zien, te helpen bij het werk, mooi af te sluiten, materiaal mee te nemen, klassen op te ruimen, even in de moestuin werken,  … We denken hierbij zeker ook aan grote kleuters of leerlingen van L3, die voor een overgang staan. U krijgt bericht van de klasleerkracht indien uw kind kan komen.

We zijn niet bezorgd over leerachterstand. Natuurlijk is er een en ander weggevallen, maar we werken in ons onderwijs met doorlopende leerlijnen, dus de meeste leerstof die nu niet aan bod kan komen, kan dit volgend jaar wel. De kinderen zullen sowieso veel geleerd hebben op minder schoolse vlakken.

Hoe kan u helpen als ouder?

 • Schrijf tijdig in voor de opvang.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Gelieve uw kind indien haalbaar bij het weggetje af te zetten of indien nodig aan de poort, tussen 8.10 en 8.25.
 • Gelieve het afscheid kort houden om de stroom niet op te houden. Uw kleuter wordt opgehaald bij de poort.
 • Gelieve uw kleuter reeds gesneden fruit mee te geven in een doosje.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Wil je praten met iemand van het onthaal, een leerkracht of directie? Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
 • Leer uw kind alvast goed handen wassen en doorspoelen met gesloten deksel.
 • We zoeken nog een vrijwilliger die tegen vergoeding wil bijspringen bij de extra poets.

Zo, nu weet u in grote lijnen hoe de schoolwerking verder zal lopen. Meer details over praktische afspraken krijgen jullie en de kinderen via de klasleerkracht.

Heel graag hadden we het anders gezien en bijvoorbeeld elke (halve) klasgroep 1 of 2 dagen per week op school gehad, maar helaas past dit niet binnen de strikte richtlijnen die er nu gelden.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken om hier het beste van te maken: administratieve krachten, poetshulp en klusjesman leggen veel flexibiliteit aan de dag;  leerkrachten blijven, ondanks de nieuwe en snel veranderende context, doen waar ze goed in zijn, namelijk lesgeven. Daarnaast helpen ze extra bij opvang en poets, dat verdient echt waardering. En jullie, ouders maken er thuis het beste van en trachten mee de opvang te beperken, dankjewel!

Samen zorgen we zo goed mogelijk voor de kinderen, zodat ze verder spelend kunnen leren.

Ik wens iedereen bovenal een goede gezondheid!

Leen

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het even naar onze EHBO-tent. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.   
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen.  Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.  

Update 1 mei 2020

De Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 18 mei scholen voor een aantal klassen mogen heropstarten voor de 6de klas, de 1ste klas en de 2de klas (in volgorde). Daarnaast moet de school blijven voorzien in opvang en afstandsonderwijs. Dit alles gecombineerd met het opvolgen van zeer strenge maatregelen inzake hygiëne, aantal leerlingen per vierkante meter en fysieke afstand.

We werken er keihard aan

Het hele team wil heel graag terug lesgeven, dus werkt heel hard mee aan een plan. We broeden op allerlei scenario’s met aangepaste lesdoelstellingen, lessenroosters, poetsplan, signalisatie, toiletdeksels, …

Maar de puzzel is nog niet opgelost.

We beschikken over een fantastische groene plek, maar na opmeting moeten we vaststellen dat de meeste van de klaslokalen te klein zijn volgens de huidige norm van 4m². Ontdubbelen is dus sowieso niet haalbaar voor de meeste klasgroepen.

Bovendien is de vertaling van de afstand en hygiënenormen naar onze werking geen sinecure, het lijkt wel haaks op onze werking te staan. Ontmoeting en bewegen zit in de gewoonten en de cultuur.

Het moet ook pedagogisch verantwoord blijven, waar zijn we anders mee bezig?

En wat met de kinderen die nog geen les mogen krijgen?

Hoe pakken we dit verder aan?

We maken een risicoanalyse en beslissen dan wat haalbaar is en wat niet. We doen dit in overleg met het team, schoolbestuur, lokale preventieadviseur en externe preventiedienst.

We werken deze beslissingen dan concreet verder uit en zullen hierover met iedereen communiceren zodat iedereen, zowel de ouders, de kinderen als de leerkrachten, goed weten wat er bij een heropstart van de school kan verwacht worden en wat niet.

Uiterlijk een week voor de opstart laten we jullie weten wanneer we kunnen herstarten, welke maatregelen we nemen voor de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten, welke klassen opstarten en wanneer de kinderen dan op school verwacht worden, welke klassen niet onmiddellijk opstarten en hoe de kinderen verder les krijgen, hoe we de opvang blijven organiseren, …

Gezien de richtlijnen van de overheid een wekelijkse update krijgen, bekijken we het ook week per week. Vandaag en op maandag 4 mei zit de minister van Onderwijs weer samen met de onderwijspartners. Misschien wordt het heropstartscenario toch nog bijgestuurd.               

Vervelend dat de virologen niet helemaal eenduidig zijn over de rol van kinderen in deze epidemie.

We zijn zelf geen gezondheidsexperts en voor de virologen is het virus blijkbaar ook onvoorspelbaar. Indien na de versoepelde maatregelen van 4 mei de curves wijzigen, voelt het voor iedereen misschien weer anders. Het moet veilig voelen voor iedereen, personeel, ouders en leerlingen. We willen geen angst brengen bij de kinderen hun vertrouwde klas en school, want dan doen we misschien meer kwaad dan goed.

Hoe kan u helpen?

U kan nu reeds uw opvangnood aangeven, ook al weten we dat deze nog kan wijzigen: mogelijks mogen kinderen tegen dan terug door grootouders of vrienden worden opgevangen of is tegen dan het ‘corona-verlof’ waarvan sprake beschikbaar.

Geef uw eigen inschatting van uw opvangnood nu reeds aan voor de week van 18 mei en de week nadien via dezelfde link.

Op die manier kunnen we de grootte van de opvang al wat inschatten en de uitdaging waarvoor we staan om ook deze volgens de veiligheidsregels te blijven organiseren.

Noodopvang

Ook de komende 2 weken voorzien we opvang op school. De opvang is enkel bedoeld voor kinderen waarvan de ouders in cruciale sectoren werken (zoals de zorg, de veiligheidssector, de voedingsnijverheid of de distributie) of niet thuis kunnen werken (doe-het-zelfzaken, tuincentra, bouw, schoonmaak, onderwijs, ...). Ouders die thuis werken, vangen hun kind thuis op. Neem contact op met de leerkracht, zorg of directie als het niet meer lukt.

Blijf inschrijven voor de opvang via de link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I_DdaSMA2eFXAcC-VfzRT-NqmzTq0B-5TDEiCW3qGVI/edit#gid=1786007230

De opvang is nu nog klein en gegarandeerd veilig, er werden al vele maatregelen getroffen.

Gelieve kleuters gesneden fruit in een doosje mee te geven en thuis te ‘oefenen’ op goed handen wassen en doorspoelen met gesloten deksel.    

Afstandsonderwijs

De komende twee weken loopt ook het afstandsonderwijs verder.

Voor velen brengt dit ook veel moois en nieuws, voor sommigen is dit natuurlijk erg lastig.

Zeker is dat het voor iedereen een hele spreidstand tussen gezin en werk is.

Iedereen kan maar zijn best doen.

Laat het weten als we kunnen helpen!

Update 16 april 2020

Beste ouders,

Hopelijk genieten jullie van een gezonde en fijne bijzondere paastijd!

Het is er deze keer echt wel een die ons iets nieuws brengt.

Voor sommigen betekent het een tijd van versnelling en extra uitdaging, voor anderen een tijd van vertragen en teruggeworpen worden op jezelf en je gezin.

Zoals  verwacht, heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag de Coronamaatregelen verlengd tot en met 3 mei.

Wat betekent dit voor De Wingerd?

We organiseren verder NOODOPVANG tot en met donderdag 30 april.

De opvang is in principe voor kinderen van ouders die in essentiële sectoren werken. De vuistregel blijft 'zo weinig mogelijk kinderen', maar laat het ons zeker weten als het om een of andere reden niet meer goed lukt via deze link of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de klasleerkracht.

Daarnaast gaan we dus van start met een periode via AFSTANDSONDERWIJS, waarbij ook nieuwe leerstof wordt aangebracht die later hernomen zal worden in de klas.

Voor de KLEUTERSCHOOL sturen we na de paasvakantie verder een wekelijkse mail, met vrijblijvende knutseltips, verhalen, poppenspel, recepten, liedjes, etc. en hopen we vooral dat jullie een fijn ritme vinden en genieten van de tijd samen. De juffen ontvangen graag fotootjes en ervaringen van de peuters en kleuters per mail. Het is niet gemakkelijk voor kleuters om in verbinding te blijven met de school, tegelijk hebben we het vertrouwen vanuit onze pedagogie dat deze extra portie vrij spel de kleuters vanzelf ook veel zal geleerd hebben.

Voor de LAGERE SCHOOL geven we verder les via afstandsonderwijs, waarbij we nu niet enkel herhalen, maar ook nieuwe leerstof aan bod zal komen.

Wat doet de school?

We bekijken welke perioden en leerstof zinvol en nodig is voor je kind.

We proberen trouw te blijven aan de steinerpedagogie en trachten warm en authentiek materiaal aan te bieden.

We streven in de opdrachten vooral naar een goed afwisselend ritme.

We helpen als je vragen hebt.

We informeren je wanneer er nieuwe maatregelen van de overheid zijn.

We zorgen ervoor dat elke leerling kan blijven leren, ook in de opvang.

We blijven 1 keer per week op zondag of maandag een mail sturen. Vanaf L2 zit hierbij de link naar nieuw lesmateriaal en opdrachten die klaar staan in Teams.

We voorzien lesmateriaal voor L2 tot en met L6 via 1 platform in MS Teams. De klasleerkracht bezorgde je per mail je logingegevens, waarmee aanmelden bij office.com hopelijk gelukt is.

We behouden de blogs van L1 en L3 omdat ze goed verbindend werken.

Via Teams zijn ook groepsgesprekken mogelijk of elkaar gewoon eens zien of horen, maar chatgroepen zonder begeleiding maken we bewust niet mogelijk.

Hoe kan jij je kind helpen?

Bezorg je kind de info uit de wekelijkse mail en het lesmateriaal op Teams. Je kunt het openen op een moment dat het je past.

Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf indien mogelijk in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven.

Help maximaal 2 uur per week mee met taken.

Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk, bv. elke weekdag van 10u tot 12u. Dat geeft je kind rust en structuur.

Vindt je kind het moeilijk om thuis te werken? Neem contact op met de klasleerkracht. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Je kunt ook werk, gemaakte opdrachten, foto’s, … aan de leerkrachten terugbezorgen via Teams.

Misschien werk je, vang je je kind op, doe je je huishouden en heb je andere zorgen...we weten dat het niet gemakkelijk is momenteel en willen je daarom bedanken om dit vol te houden. Leren is belangrijk, maar gezondheid is nu eenmaal nog belangrijker.

Kun je materiaal, afdrukken, … afhalen op school?

Strikt genomen is dit niet toegestaan en behoort dit volgens de Coronamaatregelen tot de niet-essentiële verplaatsingen. Indien je kind toch echt iets mist dat niet digitaal bezorgd kan worden, laat het weten aan de leerkracht en we zoeken samen een oplossing.

Je kan de school ook steeds telefonisch bereiken op 03/665.41.90.

Afstand creëert zelden nabijheid.

Het vraagt een extra inspanning van elk van ons om in verbinding te blijven.

Tegelijk hebben we het vertrouwen vanuit onze pedagogie dat deze bijzondere sociale uitdaging de leerlingen vanzelf ook veel zal geleerd hebben. Als wij als opvoeders hen de mogelijkheid geven om zich echt met iets te verbinden, hen de ruimte geven om dingen uit te zoeken, dan wordt er gewerkt en geleerd.

We weten nog niet wanneer de lessen weer veilig op school zouden kunnen doorgaan.

Wel dromen we er stilaan van om jullie weer te zien en weer kinderen op school te hebben en vooral om een fijn feestelijk afsluitmoment te kunnen vieren, ter vervanging van alle geannuleerde uitstappen en schoolreizen. We hopen op een soort van 'openluchttoneel-zomerbar-pinkstersintjansfeest'...het zal wel vorm krijgen zo gauw we de ruimte hiervoor krijgen.

Hou jullie goed

Leen

Update 3 april 2020

Normaal gezien zouden we vandaag Palmpasen vieren, met een uitdagend klasoverschrijdend groepsspel en een mooie optocht vol lentekleuren. Heel jammer, we missen jullie echt! We kijken er naar uit om hopelijk gauw een mooi, zonnig feest op ons weitje te kunnen vieren!

Wat na de paasvakantie?

De huidige coronamaatregelen gelden slechts tot en met de paasvakantie. Er zijn nog geen verlengde maatregelen, maar het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat de school weer gewoon open mag gaan na de paasvakantie. Daarom hebben we verschillende scenario’s voorzien, waarbij we ons voorbereiden op langere termijn.

We voorzien verder noodopvang voor lagere school en kleuterschool. Laat het ons weten als u er nood aan heeft via deze link of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de KLEUTERSCHOOL sturen we na de paasvakantie verder een wekelijkse mail, met vrijblijvende knutseltips, verhalen, poppenspel, recepten, liedjes, etc. en hopen we vooral dat jullie een fijn ritme vinden en genieten van de tijd samen. De juffen ontvangen graag fotootjes en ervaringen van de peuters en kleuters per mail.

Voor de LAGERE SCHOOL geven we verder les via afstandsonderwijs, waarbij we nu niet enkel herhalen, maar ook nieuwe leerstof aan bod zal komen die thuis verwerkt en ingeoefend wordt.

Wat bieden we aan?

We proberen trouw te blijven aan de steinerpedagogie en trachten warm, kunstzinnig, bezield materiaal aan te bieden dat ruimte voor vrijheid laat. Elke leerkracht werkt lesmateriaal en opdrachten uit op basis van de klasgroep, eigen stijl, periode… Dit kunnen (bestaande of zelfgemaakte) filmpjes, pdf’s, gekopieerd of zelfgemaakt ingescand materiaal, bordtekeningen, voorbeelden voor periodeschriften, invulblaadjes, tentoonstellingen, etc. zijn.

Hoe bieden we dit aan?

Voor L2 tot en met L6 zullen we met ICT-ondersteuning van Teams werken. Dit is een softwareprogramma waarin groepen per klas zijn aangemaakt. Elke leerling krijgt een gebruikersaccount. De klasleerkracht bezorgt jullie per mail de gebruikersnamen en wachtwoorden. Hiermee kun je aanmelden bij office.com en de eerste keer een eigen paswoord aanmaken.

De bedoeling  is niet dat leerlingen hier zelf mee gaan werken, maar we willen wel één platform aanbieden waar alle ouders terecht kunnen voor het werk van hun kinderen. Gezien de leeftijd van de leerlingen vinden we het belangrijk schermtijd juist te beperken. Enkel de leerlingen van L4, L5 en L6 zullen gevraagd worden om af en toe iets op Teams te ondernemen.

We zijn een basisschool en verwachten net als gewoonlijk bij het huiswerk begeleiding van de ouders in de mate van het mogelijke. We weten dat dit veel vraagt, naast eigen werk en zorg, dus geen stress als het eens niet lukt en contacteer tijdig de leerkracht.

De bedoeling is dat deze software jullie ondersteunt, door het materiaal op één plek te verzamelen, toegankelijk en overzichtelijk te maken en de privacy te garanderen. Jullie kunnen het openen op een moment dat het jullie past en worden minder overspoeld met mails met vele bijlagen.

Anderzijds kunnen jullie ook werk, gemaakte opdrachten, foto’s, … op deze manier aan de leerkrachten terugbezorgen indien nodig.

De blogs van L1 en L3 blijven daarnaast behouden omdat ze goed verbindend werken. Via Teams zijn ook groepsgesprekken mogelijk of elkaar gewoon eens zien of horen, maar chatgroepen zonder begeleiding maken we bewust niet mogelijk.

Hoe vaak voorzien we lesmateriaal?

We blijven 1 keer per week op zondag of maandag een korte mail sturen met de link naar nieuw lesmateriaal en opdrachten die klaar staan in Teams.

Individuele verschillen in werktijd zijn natuurlijk groot en kunnen schommelen van 1 tot 4 uur per dag, wetende dat dit niet voor alle leerlingen haalbaar is.

We streven in de opdrachten vooral naar een goed, vast dagritme waarin afwisseling zit.

Neem gerust contact op met de klasleerkracht of de zorgcoördinator via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien u hier vragen over heeft of als het moeilijk loopt.

Beschikt u niet over een computer of internet?

Laat het ons weten via de klasleerkracht of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Je kan de school ook steeds telefonisch bereiken op 03/665.41.90.

Kun je materiaal, afdrukken, … afhalen op school?

Ja, zolang de overheidsmaatregelen dit toelaten, kun je op afspraak met de leerkracht of met wie permanentie heeft, aan de poort materiaal afhalen, bv. een afgedrukte werkbundel, schriften, blokfluiten, tekenpapier, wol, .... Eerstvolgende mogelijkheid om iets af te halen, is dinsdag  21/4 tussen 14u en 16u.

Wat met uitstappen en schoolreizen?

De oudervereniging annuleerde de Tweedehandsbeurs en de toneelvoorstelling “Veel gedoe om niets”.

Schoolreizen in mei of in het buitenland worden geannuleerd.

Zwemmen wordt geannuleerd voor de rest van het schooljaar.

Verder bekijken we, afhankelijk van de verdere maatregelen, creatieve alternatieven zoals openluchttonelen e.d.

Wat met inschrijvingen?

Voor de voorrangsgroepen lassen we volgens de coronamaatregelen opnieuw de opgeschorte periode van 1 week in vanaf  27 april. Nieuwe inschrijvingen worden voorzien vanaf 5 mei. Vanaf 5 mei 10u vindt u op onze website het contactformulier aanvraag tot inschrijving. U kan vanaf dat moment uw aanvraag indienen. Aanvragen worden chronologisch verwerkt, dus volgens het principe van wie eerst een aanvraag indient, wordt eerst ingeschreven.

Indien u problemen ervaart met het invullen van de aanvraag tot inschrijving of met het invullen van het inschrijvingsformulier kan u steeds contact opnemen via het nummer 03 665 41 90.

Indien u geen toegang hebt tot internet gelieve ons dan voordien al telefonisch te contacteren, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Update 18 maart 2020

Beste ouders,

We informeren u graag verder over de Corona- maatregelen.  Tot nader order zijn dit de officiële richtlijnen voor het onderwijs:

- Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad gisterenavond beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.

- De onderwijsoverheid is bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. 

 - De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Wat betekent dit voor onze school?

De Wingerd organiseert tot nader order  opvang volgens de overheidsrichtlijnen: voor ouders die echt geen andere geschikte oplossing vinden. Bedankt om uw vraag te beperken tot het  strikt noodzakelijke. Graag steeds via  deze link uw opvangnood zelf aangeven, ook indien uw vraag last minute wijzigt. Hoe de opvang eruit ziet, kon u in ons vorige bericht lezen.  Voor vragen kan u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hebben een vorm van thuisonderwijs opgezet. De leerkrachten tonen hierbij een ontzettende creatieve daadkracht en  ICT-vaardigheid. We willen geen stress  over dit werk en zijn er ons van bewust dat  (thuis)werkende ouders uiteraard beperkt zijn in begeleidingstijd. De opdrachten zijn enkel bedoeld om verbinding met de school te behouden, in het ritme te blijven,  gericht op herhaling.  We proberen hierbij rekening te houden met de belangrijkste uitgangspunten van onze pedagogie, maar ook met de huidige overheidsrichtlijnen natuurlijk. Bij vragen hierover zijn alle leerkrachten per mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We kijken graag al even vooruit. De rapporten zal u ditmaal digitaal ontvangen tegen 30 maart. Thuisopdrachten worden hierin niet resultaatgericht beoordeeld. De voorbije maanden hebben we de leerlingen van dichtbij opgevolgd om een kwalitatief beeld te kunnen vormen, hetzij met hier en daar een onvermijdelijk ontbrekend stukje van de laatste periode. Wij willen u vragen om dit rapport zeer grondig te lezen en in de lijn van de vorige rapporten te bekijken, zodat u uw kind goed kan inschatten op schools gebied. Op die manier bent u op de hoogte indien sommige zaken minder goed lopen en willen we u aanmoedigen om mee na te denken over mogelijke extra ondersteuning voor uw kind en hierin stappen te zetten indien nodig. Adviezen die we gewoonlijk mondeling geven, zullen we door omstandigheden moeten neerschrijven. De geplande zorggesprekken zijn nadien mogelijk voor verdere toelichting. Verder is de zorgcoördinator per mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niet enkel de lessen, ook de inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn opgeschort tot en met 3 april. Concreet wil dit zeggen dat de voorrangsgroep (broers en zussen en kinderen van personeelsleden) vanaf 27 april opnieuw nog een week de kans hebben om hun kinderen in te schrijven zoals voorzien was voor vorige week. Vanaf 5 mei kunnen we vrije plaatsen toewijzen aan nieuwe gezinnen. Dit zal opnieuw op chronologische volgorde zijn en digitaal via een inschrijvingsformulier op onze website. Info over de school wordt voorlopig telefonisch, via mail of via de website verschaft. Informatieve bezoeken of gesprekken kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Bedankt voor de vele fijne reacties, medewerking en solidariteit!

 Het zal een schooljaar zijn dat we ons blijvend zullen herinneren, maar we maken er samen het beste van.

Het Wingerdteam

Tenslotte nog dit bericht van het CLB, aangezien zij ook in zetten op online ondersteuning van leerlingen en ouders tijdens de coronacrisis:

Ondanks de opschorting van de lessen, blijft elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gegarandeerd bereikbaar, maar er is meer: CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, wordt versterkt. Hiermee zet het CLB in op het ondersteunen van leerlingen en ouders. Vorige week nam het aantal gesprekken over corona op de chat exponentieel toe.

Naast vragen die verband houden met het coronavirus, blijft CLBch@t ook vragen beantwoorden rond allerlei andere thema’s. Alle vragen over het welbevinden & de gezondheid van leerlingen zijn welkom, alsook vragen over de onderwijsloopbaan en het leren & studeren. Daarom werd besloten om alvast deze week de chatpermanentie met 40% uit te breiden.  Tijdens de openingsuren zullen telkens 6 tot 7 chatmedewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.  Soms is er een wachtrij, maar in vergelijking met andere organisatoren van chathulp valt dit erg goed mee. De site is geschikt voor mobiel, tablet en pc.

Bericht van 14 maart 2020

Beste ouders,

Het zijn geen evidente tijden, zeker ook niet voor het onderwijs. Elke school heeft de voorbije dagen snel moeten schakelen en levert maximale inspanningen om de coronamaatregelen goed op te volgen.  De richtlijnen van de overheid werden gaandeweg bijgestuurd: eerst werden we verwacht om enkel kinderen op te vangen van wie de ouders in de zorg- en veiligheidssector werken en leerlingen die enkel door personen uit risicogroepen kunnen opgevangen worden.  Inmiddels worden we verwacht om in de mate van het mogelijke alle leerlingen op te vangen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen vinden.
Het in kaart brengen van jullie opvangnoden gisteren is hiermee een goede crisisoefening geworden. We hebben nu alvast goed zicht op jullie opvangnoden en we hebben een noodplan klaarliggen.  Gisteren kregen jullie ofwel een bevestiging dat jullie zelf opvang voorzien, ofwel  een mail met de toegangslink voor de noodopvang. Deze link wordt hierbij aan iedereen bezorgd: graag per week ten laatste op zondag om 17u de naam en klas van uw kind invullen op de dagen dat u effectief geen geschikte opvang hebt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I_DdaSMA2eFXAcC-VfzRT-NqmzTq0B-5TDEiCW3qGVI/edit?usp=sharing

Mogen wij, gezien de accentverschuiving, vragen om te blijven kiezen voor de gezondste en veiligste oplossing aub en dit is niet vanzelfsprekend de leukste of makkelijkste.  Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger.
Hoe zal de opvang er nu concreet uitzien vanaf maandag?

 • Alle gezonde leerkrachten en medewerkers zijn op school indien dit nodig blijkt en verzekeren de opvang voor zover mogelijk. Gelieve er rekening mee te houden dat een deel van onze medewerkers zelf tot risicogroepen behoort en niet aanwezig kan zijn. We hebben ook onze eigen gezinnen op te vangen.
 • Er is geen voor- en naschoolse opvang, aangezien dit onze draagkracht overschrijdt.
 • Het secretariaat blijft zoveel mogelijk open.
 • Ouders die opvang nodig hebben, zetten hun kleuter of lagere schoolkind af aan de schoolpoort en komen niet meer op het schoolterrein. Dit geldt ook voor het afhalen.
 • Kinderen die naar school komen respecteren de gewone schooluren. Indien kinderen maar een halve dag naar school komen, verwittigen de ouders per mail het onthaal. Tijdens de schooluren van de voor- of namiddag kunnen geen kinderen gebracht of opgehaald worden.
 • Voor de kleuters en peuters die naar de opvang komen, wordt zoveel mogelijk vast gehouden aan het gekende dag- en weekritme en de gebruikelijke activiteiten.
 • De kinderen zullen worden opgevangen in groepen van maximaal 15 kinderen, zolang onze draagkracht dit toelaat.
 • In de lagere school wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, maar de leerkrachten voorzien in de mate van het mogelijke een zinvol alternatief programma.
 • De kinderen brengen brooddoos, drinkbus en fruit meebrengen zoals altijd.
 • Tijdens de opvang blijven we rekening houden met maatregelen i.v.m. hygiëne, afstand, ventilatie, ... Een afstand houden van 1 meter kunnen we nastreven, maar is in de context van de opvang niet realistisch.
 • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen, snottebellen, verkoudheidssymptomen).  Als die optreden, haal je je kind onmiddellijk op en neem je contact op met de huisarts.

Verder

 • Alle geplande activiteiten zoals ouderavonden, tonelen, schooluitstappen, zwemlessen, palmpasenfeest, koffieochtenden, ... werden afgelast.
 • Individuele zorggesprekken met ouders kunnen doorgaan op school.
 • Het CLB schrapt alle medische onderzoeken en vaccinaties op school.
 • Gedurende deze drie weken worden er géén afwezigheden geregistreerd.
 • Verder is het nog van belang dat alle inschrijvingen worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. De komende week konden voorrangsgroepen nog inschrijven en vanaf 23 maart was voorzien voor nieuwe inschrijvingen. Beide worden dus uitgesteld en later opnieuw mogelijk gemaakt. Meer info volgt later.

Bij verder vragen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school?

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

Meer informatie?

 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders